Ιστορία του Συλλόγου

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε πριν από 35 χρόνια από ανθρώπους όπως ο Παναγιώτης Φλώρος και άλλους αξιόλογους συναδέλφους της εποχής. Κύριο μέλημά τους ήταν να καλύψουν πρωτίστως ένα «συνδικαλιστικό έλλειμμα» εις βάρος πτυχιούχων συναδέλφων, οι οποίοι δεν ελάμβαναν επιστημονικό επίδομα και γίνονταν αποδέκτες μίας πολεμικής εκ μέρους των ιεραρχικά ανωτέρων τους. Αν ανατρέξουμε σε εκείνη την εποχή, θα διαπιστώσουμε πως οι πτυχιούχοι συνάδελφοι ανέρχονταν σε ένα ποσοστό – μονοψήφιο νούμερο επί του συνόλου των εργαζομένων στην Τράπεζα και συν τοις άλλοις είχαν να αντιμετωπίσουν τους προϊσταμένους τους, οι οποίοι – στερούμενοι οι περισσότεροι κάποιου πτυχίου – αισθάνονταν μειονεκτικά απέναντι στους νέους συναδέλφους που κουβαλούσαν πλούσια τυπικά προσόντα για την εποχή και εμφορούνταν από νέες ιδέες. Μάλιστα η κατάσταση αυτή, όπως είχε διαμορφωθεί, αποτυπωνόταν γλαφυρά σε ένα τύπο ανεκδότου που κυκλοφορούσε με τον Διευθυντή του Καταστήματος να απευθύνεται στον πτυχιούχο νέο συνάδελφο λέγοντάς του «την σφουγγαρίστρα και στην γωνία». Η πολεμική αυτή βέβαια συνόδευε τον συνάδελφο αυτό για πολλά χρόνια, του ανατίθεντο καθήκοντα μη εναρμονιζόμενα με τα προσόντα του καθώς δεν αξιοποιείτο το τυπικό και ουσιαστικό γνωστικό του υπόβαθρο με απότοκη συνέπεια να επιβραδύνεται ανησυχητικά η αναρρίχησή του σε υψηλότερες θέσεις στην πυραμίδα της Τράπεζας.

Βέβαια με την πάροδο των χρόνων έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου, ενώ σήμερα οι πτυχιούχοι συνάδελφοι φτάνουν να αποτελούν το 60 – 70% του συνόλου των εργαζομένων. Εντούτοις δυστυχώς το δίπολο ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ δεν φαίνεται να έχει εμπεδωθεί ακόμη, σε ένα τουλάχιστον ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ είμαστε καθημερινά μάρτυρες ότι ούτε τα βαρίδια έχουν εξαλειφθεί. Είναι, λοιπόν, προφανές πως ήταν επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης Επιστημονικών Συλλόγων σε δύσκολες εποχές και η συμβολή και οι κατακτήσεις τους διαχρονικά, όπως ενδεικτικά η καθιέρωση επιστημονικού επιδόματος, είναι αναμφίβολες.