Διοικητικό Συμβούλιο  Ταμείου

Πρόεδρος :  ΣΑΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντιπρόεδρος :  ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γ. Γραμματέας :  ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αν.Γ. Γραμματέας :  ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ταμίας :  ΙΣΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μέλη :  ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  ΦΑΛΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ