Από Γραμματεία Ισότητας Ο.Τ.Ο.Ε: 8 Μάρτη, Ημέρα της γυναίκας