ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Συλλόγου μας. Σκοπός κατασκευής της ιστοσελίδας αυτής είναι καταρχήν η περαιτέρω επικοινωνία της δράσης μας, η οποία ήδη συντελείται με την επικουρία και άλλων μέσων, πολλώ δε μάλλον η ενίσχυση της διαδραστικότητας του Συλλόγου μας με τον εργαζόμενο. Άλλωστε για ένα γνήσιο συνδικαλιστικό όργανο όλα εκκινούν από το συμφέρον του εργαζομένου και όλα εκεί καταλήγουν.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληροφορείστε για τη δράση του Συλλόγου μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις διευθύνσεις κατά προτίμηση του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ήτοι όχι του υπηρεσιακού, για αμεσότερη και εν γένει πιο εποικοδομητική ενημέρωσή σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Σαλεμής

Πρόσθετες πληροφορίες