Συνδικαλιστική ταυτότητα του Συλλόγου

Ως Σύλλογος παραμένουμε αταλάντευτα πιστοί στο μοναδικό μας σκοπό και αυτός δεν είναι άλλος από την επίλυση των προβλημάτων των συναδέλφων. Και αυτό το μαρτυρούν οι πράξεις μας, τις οποίες και αποτυπώνουμε σε κάθε ευκαιρία μέσω ανακοινώσεων, ομιλιών κ.ο.κ. Του λόγου το αληθές έρχεται να επιβεβαιώσει και η αρχή του Συλλόγου μας να μένει μακριά από παρατάξεις και κόμματα. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε δεν λογοδοτούμε σε κανέναν και κατά συνέπεια δεν λαμβάνουμε και εντολές από κανέναν. Βέβαια υπήρξαν στο παρελθόν μικρές περίοδοι κατά τις οποίες κάποιοι θέλησαν να «καρπωθούν» ως ιδιοκτησία τους και να εκμεταλλευτούν τον Σύλλογο. Αυτές οι περίοδοι όμως ήταν μικρές, καθώς η μάζα τους περιθωριοποίησε και απέπεμψε πολύ πριν κάνουν κακό.

Ο Σύλλογός μας - ως πραγματικό συνδικαλιστικό κέλυφος για τους εργαζόμενους – δεν αρκείται στην μη ανοχή του κομματισμού  στα του έσω του αλλά αγωνίζεται για να πατάξει και εξαλείψει κάθε αναίσχυντο φαινόμενο εκδήλωσης κομματισμού και ευρύτερα κλικαρίας και ρουσφετολογίας σε όποιον χώρο και αν αυτό εμφανίζεται. Άλλωστε τέτοιου είδους φαινόμενα μόνο προσκόμματα δημιουργούν στην ανάπτυξη και συντήρηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και κατ ́ επέκταση εμπόδια στην ανοδική πορεία της Τράπεζας. Ανέκαθεν δηλώναμε πως όταν φθάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στην εξάλειψη αυτών των κακώς κειμένων, δεν έχουμε κανέναν ενδοιασμό να παραδώσουμε τα κλειδιά των γραφείων μας στη Διοίκηση της Τράπεζας, γιατί εκεί ανήκουν, τη δε περιουσία του Συλλόγου μας στα μέλη του και όλοι οι συνάδελφοι να είμαστε ενταγμένοι σε έναν Σύλλογο Εργαζομένων που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Κάτι τέτοιο όμως δεν υλοποιήθηκε επί ημερών πρώην Εμπορικής Τράπεζας καθώς η κομματική αντίληψη βασίλευε σε τέτοια έκταση που σε αυτή τη νοσούσα νοοτροπία έβρισκε έρεισμα ο καιροσκοπισμός ορισμένων κατ ́ επίφαση συνδικαλιστών με τις γνωστές τοις πάσι συνέπειες. Ελπίζουμε να δοθεί πρόσφορο έδαφος στον Όμιλο της Alpha, ώστε να υλοποιηθεί η διηνεκής στο χρόνο θέση μας, περί ενός πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου ανά πιστωτικό ίδρυμα και να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε έναν Σύλλογο από την ίδια αφετηρία προς το κοινό σκοπό και στόχο, δηλαδή το συμφέρον του εργαζόμενου και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος.